PSIK-PSIK Zimowy płyn -20°C

Nr ref. 4l - 203814099, 5l - 203815099Pojemność: 4l, 5l
Płyny eksploatacyjne / Zimowe płyny do spryskiwaczy
  • -20°C
  • Szybsze usuwanie zabrudzeń
  • Bezpieczny dla wszystkich typów reflektorów i dysz spryskiwaczy 

Zastosowanie

PSIK PSIK Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C zapewnia lepsze usuwanie lodu, błota pośniegowego, soli, brudu i osadów drogowych! Zawiera glicerynę, która konserwuje gumy wycieraczek, przedłużając ich żywotność. Nie pozostawia smug. Bezpieczny dla plastiku, lakieru, uszczelek oraz wszystkich typów reflektorów i dysz spryskiwaczy: klasycznych, mgłowych i wachlarzowych. Nie zawiera trującego metanolu i barwników!Płyn uzyskał ocenę: "bardzo dobre właściwości czyszczące" podczas badań w certyfikowanym laboratorium DEKRA, ze średnim wynikiem 4,3 cykla pracy wycieraczek do pełnej czystości szyby.


Zawartość zgodna z próbką wzorcową przebadaną w laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego, spełniającą wymagania normy WT-ITS/2/94-ZGL wydanie 12 (sprawozdanie z badań 0957/CBM/2018).

Sposób użycia

  1. Wyjmij lejek.
  2. Nasadź lejek na kanister.
  3. Wlej wygodnie płyn.
  4. Schowaj lejek i wykorzystaj ponownie.

FAQ

DEKRA Certification Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, certyfikacji systemów zarządzania, badania i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych.
Badane parametry badań płynu przez DEKRĘ to min.: • Wpływ na gumę wycieraczek • Wpływ na lakier • Wpływ na elementy z tworzywa sztucznego • Wpływ na elementy metalowe • Wydajność czyszczenia (cykle pracy wycieraczek do pełnej czystości szyby) • Odporność na twardą wodę • Zawartość substancji niebezpiecznych • Zawartość alergenów • Pomiar temperatury zapłonu • Pomiar temperatury krzepnięcia • Pomiar wartości PH • Pomiar gęstości • Pomiar lepkości • Zapach
Cykl czyszczenia jest definiowany jako jeden obrót wycieraczki podczas dodawania środka czyszczącego, a następnie trzy kolejne obroty samej wycieraczki. Dzięki zliczeniu otrzymujemy obiektywny wynik skuteczności środka czyszczącego, w usuwaniu zestandaryzowanej w składzie i ilości specjalnej mieszanki zanieczyszczeń, aż do uzyskania czystej szyby.
Zimowy płyn do spryskiwaczy uzyskał ocenę "bardzo dobre właściwości czyszczące" ze średnim wynikiem 4,3 cykla pracy wycieraczek do pełnej czystości szyby.
40% lepsze właściwości myjące w porównaniu z górną granicą normy (7 cykli) uzyskane przez nasz płyn do spryskiwaczy dają wymierna korzyści: • Szybsze odzyskiwanie pełnej widoczności podczas podróży, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy • Mniejsze zużycie płynu • Mniejsze zużycie wycieraczek
Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą w teście DEKRA trzeba uzyskać wynik cykli pracy wycieraczek poniżej 7.
Istotą działania ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych. Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego Obecnie najistotniejszymi zadaniami Instytutu są: • Bezpieczeństwo transportu • Ekonomika transportu • Ochrona środowiska • Bezpieczeństwo techniczne
Badane parametry badań płynu przez ITS to min.: • Temperatura krystalizacji • Płynność w temperaturach ujemnych • Działanie na gumę uszczelek • Działanie na gumę piór wycieraczek • Działanie na powłoki lakierowe • Działanie płynu w warunkach eksploatacji • Wpływ na widoczność w warunkach ujemnych
Nie zalecamy rozcieńczana płynu ponieważ może to skutkować pogorszeniu jego właściwości użytkowych. Do rozcieńczania służą dedykowane letnie i zimowe koncentraty. Przy ich używaniu należy zawsze kierować się wytycznymi producenta zawartymi w sposobie użycia.

Zobacz także