siedziba

ul. Ogrodowa 37
00-873 Warszawa

zakład produkcyjny

ul. Mickiewicza 28
43-250 Pawłowice

założyciele

Jacek Kisielewski
Jan Morański

data założenia

9 lipca 1990

Wdrożone systemy
zarządzania

Jakością ISO 9001:2015
Zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015

rodzaj działalności

Produkcja kosmetyków samochodowych i płynów eksploatacyjnych. Dystrybucja wycieraczek i żarówek Bosch.