Jakość

Certyfikaty jakości ISO

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony przez DEKRA Certification GmbH stwierdzający, że Autoland Sp. jawna spełnia wszystkie wymagania określone w PN-EN ISO 9001:2015.

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 14001

Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony przez DEKRA Certification GmbH stwierdzający, że Autoland Sp. jawna spełnia wszystkie wymagania określone w PN-EN ISO 14001:2015.

Certyfikat ISO 14001

Polityki AUTOLAND

Polityka środowiskowa

Certyfikat polityki środowiskowej

Polityka jakości

Certyfikat polityki jakości


Certyfikaty jakości DEKRA

DEKRA GmbH

Lider w dziedzinie certyfikacji systemów ISO, jakości produktów oraz badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy
Letni płyn do spryskiwaczy
Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy -60°C
Zimowy płyn do spryskiwaczy -20°C
Wosk twardy

Certyfikat jakości TÜV

Pozwolenia na obrót produktami biobójczymi

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach związanych m.in.: udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych – w zakresie określonym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1926).

Pozwolenie dla PRO KLIM - DO CZYSZCZENIA KLIMATYZACJI
Pozwolenie dla PRO KLIM MINI - DO ODŚWIEŻANIA WNĘTRZA AUTA
Pozwolenie dla BIO-CLEAN - Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni
Pozwolenie dla BIO-CLEAN MAX - Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni
Pozwolenie dla BIO-CLEAN - Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Atesty ITS

Instytut Transportu Samochodowego

Prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego.

Raport z badań letnich płynów do spryskiwaczy
Raport z badań zimowych płynów do spryskiwaczy
Raport z badań zimowego płynu do spryskiwaczy PREMIUM

Badania niezależnych laboratoriów

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej.

Badanie pełne płynu do chłodnic Dynagel 2000+

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Opinia Insytutu Niskich temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Kodeks postępowania etycznego

Wspieramy kodeks postępowania etycznego Ethical Trading Initiative

Autoland buduje swoją pozycję rynkową opierającą się na strategii odpowiedzialności za nasze produkty, odpowiedzialności za środowisko pracy oraz środowisko naturalne. Stosujemy odpowiednie praktyki biznesowe, prowadzimy działalność w sposób etyczny i oczekujemy od naszych dostawców i partnerów biznesowych przestrzegania tych zasad.

Kodeks podstawowy ETI